Co jsou Slovohrátky?

Slovohrátky je odborná interaktivní aplikace navržená logopedem, určená pro tablety Android a Apple IOS, se kterou můžete hravou cestou spolu s dítětem procvičovat správnou výslovnost logopedem již zachycených problematických hlásek nebo cvičit výslovnost jako prevenci špatného vyslovování.

Co aplikace sobsahuje?
ikona motivačního příběhu

Motivační příběh

Jeho děj a postavy nás budou provázet celou aplikací. Po přečtení příběhu dítě přesouvá objekty tam, kam patří a procvičuje výslovnost.

ikona dechového cvičení

Dechová cvičení

Pro výslovnost hlásek je také důležité správné dýchání. Oblíbená dechová cvičení vedou k přirozenému ovládání dechu.

ikona práce s tabletem

Artikulační cvičení

Jsou zaměřena na procvičení zejména jazyka a rtů. Cvičení s názornou ukázkou položení jazyka.

ikona hry na kytaru

Nápodoba zvuků

Napodobování hlásky ve zvukomalebných slovechonomatopoiích.

ikona Žbluňka

Obrázková slova

Můžete začít s procvičováním – fixací hlásky ve slovech.

ikona pexesa ze Slovohrátek

Pexeso

Rozvíjení zrakové paměti a procvičování slov.

Více o logopedické aplikaci Slovohrátky

Jedná se o soubor 13 logopedických sešitů navržených paní Mgr. Helenou Kolbábkovou, logopedkou ve Speciálně pedagogickém centru při MŠ a ZŠ logopedické v Brně a členkou Asociace logopedů ve školství, o.s., zaměřených na nácvik správné výslovnosti ve spojení s grafomotorickou dovedností. Konkrétně o procvičování jednotlivých hlásek, začleněných do jednoduchého příběhu s obrázky, krátkými příběhy, básničkami, hádankami a dechovými cvičeními. Příběh obsahuje výlučně ručně malovanou grafiku, přizpůsobenou dětskému vnímání.

logopedická aplikace na černém tabletu iPad s šedým pozadím

Jak s aplikací pracovat

Každý ze 13 sešitů se věnuje jedné hlásce nebo skupině hlásek, konkrétně: ĎŤŇ, L, C, S, Z, Č, Š, Ž, TRDR, R samohlásky, R celé, Ř, CxČ.
Každý sešit obsahuje v základu 6 cvičení, čtený příběh, dechová cvičení, artikulační cvičení, nápodobu zvuku, obrázková slova k procvičování, pexeso.
Sešit má povinné části, které je nutné alespoň jednou projít v daném pořadí. Po ukončení jednoho cvičení se odemkne cvičení následující.

Ukázky práce s aplikací spolu s dítětem

ZAPOJTE SE DO SLOVOHRÁTEK!

Podělte se s námi o zážitek z používání Slovohrátek. Natočte video, na kterém spolu s dítětem používáte aplikaci a pošlete nám jej. Video uveřejníme na našem Youtube kanálu. Nebo nám napište jak se vám s aplikací pracuje. Pomůžete tím tak motivivat ostatním rodičům ke zlepšení výslovnosti jejich dětí.

Podělte se o zkušenosti
logopedická aplikace na bílém tabletu iPad mini

Snažíme se o netradiční hru se slovy. Chceme vám nabídnout nové možnosti, jak procvičovat jazýček, ukážeme, jak správně provádět dechová cvičení. Děti si procvičí hlásky ve zvucích, slovech a posléze i v jednoduchých větách a básničkách.

Slovo logopeda

Mgr. Helena Kolbábková, autorka konceptu aplikace Slovohrátky

Kumunikace je v současné době velmi aktuální téma a rodiče a posléze i pedagogové se stále více snaží od nejranějšího věku rozvíjet řeč našich nejmenších. Zejména nesprávná výslovnost hlásek bývá jedním z nejčastějších důvodů pro odklad školní docházky.

Pro jaké zařízení je aplikace určena?

ikona Android a iOS

Minimální doporučená konfigurace pro váš tablet je Android ve verzi 4.0 a vyšší s rozlišením displeje minimálně 1280x800px. U tabletů se systémem Apple IOS doporučujeme minimálně iPad 3 nebo iPad Mini 2. Aplikace Slovohrátky zatím není určena pro mobilní telefony.

Cena aplikace Slovohrátky

119 Kč

za jedno písmeno

Navrhli jsme aplikaci tak, abyste si mohli zakoupit pouze ta písmena, se kterými chcete pracovat. Stažení aplikace je zdarma, stažení každého písmena pak stojí 119 Kč. Tato cena zahrnuje také cvičení, které plánujeme do jednotlivých sešitů přidávat.

Google Play Store

Stáhněte si aplikaci Slovohrátky pro váš tablet se systémem Android.

Apple Store

Stáhněte si aplikaci Slovohrátky pro váš tablet se systémem Apple IOS.

SLOVOHRÁTKY

Dejte dětem tablet do ruky a nechte je hravou cestou procvičovat správnou výslovnost!